Geschikt, ongeschikt of herschikt?

Bijna alle bestuurders en managers van ziekenhuizen en zorgorganisaties die ik spreek, hebben een beetje buikpijn. Ze zien de vraag naar zorg toenemen terwijl het tekort aan geschikt personeel groter wordt. Zorgmedewerkers willen zo goed mogelijk hun steeds complexer wordende zorgtaken uitvoeren, maar zien soms het omgekeerde gebeuren: dan zitten ze noodgedwongen achter de receptie, krijgen huishoudelijke taken of staan tegen hun zin te koken. Daar wordt niemand beter van.

Met een toenemende vergrijzing, oplopende zorgzwaarte en een historische krapte op de arbeidsmarkt lopen vraag en aanbod van voldoende gediplomeerd zorgpersoneel steeds verder uit elkaar. Dat zet de zorg onder druk. Een middel om die druk te verlagen is een taakherschikking tussen verplegend en ondersteunend personeel. In het kort: laat verpleegkundigen verplegen, zorgpersoneel zorgen en ondersteunend personeel ondersteunen. Dan doet iedereen waar zij of hij voor geschikt, opgeleid en opgelijnd is. Dat werkt meestal toch het beste!

De Kracht van Eten
Want wat niet tot de kern van je taken hoort, krijgt geen ‘prioritijd’. Dat geldt helaas ook te vaak voor het dagelijks eten. Dit ondanks het feit dat we ons steeds bewuster worden van de positieve rollen die eten & drinken (als werkwoorden en als zelfstandige naamwoorden!) kunnen spelen bij welzijn, welbevinden, gezondheid en vitaliteit. Die positieve bijdragen noem ik graag ‘de Kracht van Eten’. Om de Kracht van Eten (juist in de zorg voor vaak kwetsbare mensen) maximaal te benutten pleit ik ervoor om eten & drinken niet te organiseren via toch al drukbezette zorgmedewerkers die het er maar even bij moeten doen. Maar via enthousiaste en betrokken ‘foodies’, wiens focus, expertise, hart en ziel liggen bij de verzorging van de inwendige mens.

Hoogtepunt en bijvangst
Een plek waar ik de Kracht van Eten dagelijks aan het werk zie is bijvoorbeeld in kleinschalige woonvormen waar onze collega‘s Kookdames en -heren actief zijn. Iedereen ziet, hoort en ruikt dat er gekookt wordt en krijgt er zoveel als mogelijk een rol in. Voor de bewoners vormt die bedrijvigheid rond de maaltijd een hoogtepunt van de dag. Ze kijken ernaar uit, worden er energieker van en blijken er beter en gezonder van te gaan eten. En er is allerlei bijvangst in geld en kwaliteit. Bijvoorbeeld de reductie in voedselverspilling: de Kookdame bestelt en beheert de voorraad en kookt naar wens en op maat. Albron Kookdame zorgt inmiddels bij zo’n 125 woonvormen en 20 verschillende zorgorganisaties door heel Nederland voor lekker, gezond eten binnen het afgesproken budget. En daarnaast voor activatie, participatie en vooral ook aandacht. Aandacht voor de mensen waar het bij Kookdame, nu 25 jaar geleden, om begonnen is en nog steeds om draait: bewoners in alle soorten en maten, jong of oud, zelfredzaam of hulpbehoevend.

Met een kop lekkere koffie
De buikpijn van zorgbestuurders rondom de arbeidsmarktkrapte kan ik niet zomaar wegnemen. De zorgen rond eten & drinken wel. Graag ga ik op een geschikt moment en met een kop lekkere koffie samen in gesprek over wat taakherschikking en de Kracht van Eten voor úw zorgorganisatie zou kunnen betekenen.

Henk Voormolen
directeur Advies & Duurzaamheid 
Albron Bedrijfsleven, Overheid & Zorg

Meer blog artikelen