Kwaliteit & Samenwerking

Duurzaam, transparant, kwaliteit, circulair, natuurlijk kapitaal: het zijn grote begrippen. Albron hecht een groot belang aan die begrippen door er vooral concrete stappen in te zetten. Dat doen we door duidelijke doelen te stellen, initiatief te nemen, onze medewerkers, de hele keten en stakeholders te betrekken, sterke samenwerkingsverbanden aan te gaan, convenanten te sluiten, gedragscodes te ondertekenen en ons te laten toetsen aan externe normen zoals certificering. 

Borgen om beter te worden Alle kennis die we hiermee opdoen, delen we graag: binnen en buiten onze organisatie. Zo borgen we samen dat we iedere dag beter worden. Omdat we dat samen doen, is maatschappelijk verantwoord ondernemen van iedereen binnen Albron. Zo weten we duurzaam denken en doen door onze hele organisatie te verweven. En wordt het vanzelfsprekend dat we bijvoorbeeld ons aanbod voortdurend verduurzamen, gastcolleges geven, koffiedrab hergebruiken om er oesterzwammen op te kweken, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt alle kansen geven en afgeschreven computers en telefoons schenken aan stichtingen. 

Hier lees je een overzicht van onze certificering, convenanten en samenwerkingen die onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vormgeven en borgen. Bekijk het duurzaamheidsverslag over 2020

"Albron heeft een lange historie in Sociaal ondernemen" 

"De audit bij Albron voor het toekennen van het certificaat op het niveau van Trede 3 (de hoogste trede) op de PSO-Prestatieladder heeft aangetoond dat de organisatie zich kenmerkt door een open cultuur, waarbij zelfstandigheid en initiatief een centrale rol spelen. Albron heeft een platte structuur met een beperkte managementlaag. De instroom-, begeleidings- en opleidingstrajecten bieden voldoende mogelijkheden om continuïteit in Sociaal ondernemen in het kader van de PSO-Prestatieladder te realiseren. De erkenning met Trede 3 vormt een objectief bewijs dat Albron een lange historie heeft op het gebied van Sociaal ondernemen." 
Drs. Vincent Leenders, namens team PSO-Nederland

“Albron is een voortrekker in verduurzamen”

"Als toeleverancier van Albron merkt FrieslandCampina dat duurzaamheid bij Albron een belangrijk onderwerp is. Wij zien Albron als belangrijke voortrekker in de Nederlandse markt bij het verduurzamen van de cateringpakket. Door de actieve inbreng in de discussie rond verduurzaming van voedingsmiddelen wordt de lat continu hoger gelegd. De aantoonbare implementatie van de ISO 26000 en de hoge score op de Transparantie-benchmark bewijzen dat Albron duurzaamheid ook in de eigen systemen goed heeft geïmplementeerd en geborgd. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van Albron op langere termijn." 
Jaap Petraeus - Corporate Manager Sustainability FrieslandCampina

“Een gedegen MVO-beleid”

“Albron heeft in het FIRA-Platform een MVO-rapport Goud opgesteld. Enerzijds laat Albron daarmee zien dat men een gedegen MVO-beleid heeft ontwikkeld. Anderzijds is Albron transparant over de voortgang ten aanzien van de meest relevant MVO-onderwerpen. Duurzame productie van eten, voorkomen van verspilling en gezonde voeding zijn hierbij belangrijke onderwerpen. Wij moedigen Albron aan te blijven groeien met een steeds duurzamer assortiment.” 
Lex de Bruijn - Directeur FIRA

“Certificaat met recht toegekend”

“Ook tijdens mijn laatste audit bleek weer dat duurzamer ondernemen een onlosmakelijk onderdeel is van jullie handelen. Het certificaat is met recht aan jullie toegekend, Albron 
voldoet aan alle normen die de MVO Prestatieladder niveau-4 stelt.” 
Corina de Vries MBA - Senior Lead Auditor DNV GL

“Albron doet meer”

“Albron is een van de grote leden van Veneca en een koploper op het gebied van duurzaamheid. Albron staat bekend als een samenwerker. Samen met de opdrachtgever zoeken zij naar duurzame en gezonde oplossingen die beiden passen. Maar ook samenwerken met andere contractcateraars om te zorgen voor een steeds beter niveau van de contractcatering in Nederland. Uiteraard wordt duurzaamheid voor een groot deel bepaald door de inkoop van de producten, maar Albron doet meer, zij stimuleert de leveranciers over te stappen op duurzamere producten en heeft een actieve rol in diverse projecten om de producten gezonder en duurzamer te maken. Veneca maakt graag en regelmatig gebruik van de kracht van Albron om de branche te stimuleren nog duurzamer te worden.” 
Liesbeth Dirven - Secretaris Veneca