Kwaliteit & Samenwerking

Duurzaam, transparant, kwaliteit, circulair, natuurlijk kapitaal: het zijn grote begrippen. Albron hecht een groot belang aan die begrippen door er vooral concrete stappen in te zetten. Dat doen we door duidelijke doelen te stellen, initiatief te nemen, onze medewerkers, de hele keten en stakeholders te betrekken, sterke samenwerkingsverbanden aan te gaan, convenanten te sluiten, gedragscodes te ondertekenen en ons te laten toetsen aan externe normen zoals certificering. 

Borgen om beter te worden Alle kennis die we hiermee opdoen, delen we graag: binnen en buiten onze organisatie. Zo borgen we samen dat we iedere dag beter worden. Omdat we dat samen doen, is maatschappelijk verantwoord ondernemen van iedereen binnen Albron. Zo weten we duurzaam denken en doen door onze hele organisatie te verweven. En wordt het vanzelfsprekend dat we bijvoorbeeld ons aanbod voortdurend verduurzamen, gastcolleges geven, koffiedrab hergebruiken om er oesterzwammen op te kweken, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt alle kansen geven en afgeschreven computers en telefoons schenken aan stichtingen. 

Hier lees je een overzicht van onze certificering, convenanten en samenwerkingen die onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vormgeven en borgen. Bekijk het duurzaamheidsverslag over 2021