Organisatie

De directie van Albron B.V. wordt gevormd door twee statutaire directeuren. Daarnaast is er een driehoofdige raad van commissarissen, die minimaal vijf keer per jaar formeel vergadert met de statutaire directie. Het bestuur van Stichting Albron bestaat uit één lid van de Raad van Commissarissen (bestuurders A) en twee externe leden (Bestuurders B).

De directie van Albron bestaat uit:
Jan Willem Hilbron - Algemeen directeur
Francis Meijnen – Financieel directeur

Een ideële achtergrond 

Stichting Albron is ontstaan door een fusie van de Stichting Albron Capelle en de Stichting Albron Utrecht. Deze stichtingen kennen hun oorsprong in de historie van de twee rechtsvoorgangers van het huidige Albron: BRN uit Rotterdam en Service One Catering uit Utrecht. Beide organisaties zijn eind 19e begin 20e eeuw vanuit een ideële achtergrond begonnen met het opzetten en runnen van koffiehuizen. Voorkomen van alcoholmisbruik was toen de belangrijkste drijfveer. Hoewel tegenwoordig dergelijke doelstellingen geen onderdeel meer uitmaken van de statuten, blijven aandacht en inzet voor de gezondheid en het welzijn van mensen binnen en buiten Albron belangrijke waarden binnen het huidige bedrijf. De organisatie heeft een winstoogmerk, overigens zonder een dividendhistorie te kennen. De winsten worden dus niet aan derden uitgekeerd, maar geïnvesteerd in innovaties die invulling geven aan het streven naar continuïteit.

Sinds 2023 ondersteunt Stichting Albron het maatschappelijke initatief LunchMaatjes. Vanwege toenemende armoede krijgen steeds meer kinderen in Nederland geen (gezonde) lunch mee naar school. LunchMaatjes voorziet in een gratis gezonde lunch voor kinderen op Utrechtse basisscholen, om op die manier armoede en overgewicht de klas uit te helpen. Meer over de steun van Albron en Stichting Albron aan LunchMaatjes, lees je hier

Verslaglegging
Sinds 2012 rapporteren we volgens de internationale richtlijnen voor MVO-verslaglegging van het Global Reporting Initiative (GRI) in ons duurzaamheidsverslag. Albron heeft er voor gekozen om te rapporteren volgens de kernachtige (Core)-optie van GRI. 
 

Financieel jaarverslag 2023

Duurzaamheidsverslag

MVO in cijfers