Organisatie

De directie van Albron B.V. wordt gevormd door drie directeuren, waaronder twee statutaire directeuren. Daarnaast is er een driehoofdige Raad van Commissarissen, die minimaal 5 keer per jaar formeel vergadert met de Statutaire Directie. Het bestuur van Stichting Albron bestaat uit de twee leden van de Raad van Commissarissen, een oud commissaris en twee externe leden.

Het directieteam van Albron bestaat uit:
Teun Verheij - algemeen directeur
Jan Willem Hilbron - commercieel en operationeel directeur

Een ideële achtergrond 
Stichting Albron is ontstaan door een fusie van de Stichting Albron Capelle en de Stichting Albron Utrecht. Deze stichtingen kennen hun oorsprong in de historie van de twee rechtsvoorgangers van het huidige Albron, te weten B.R.N. uit Rotterdam en Service One Catering uit Utrecht. Beide organisaties zijn eind 19e begin 20e eeuw begonnen vanuit een ideële achtergrond met het opzetten en runnen van koffiehuizen. Voorkomen van alcoholmisbruik was toen de belangrijkste drijfveer. En hoewel vandaag de dag dergelijke doelstellingen geen onderdeel meer uitmaken van de statuten, blijven aandacht en inzet voor gezondheid en welzijn van mensen binnen en buiten Albron belangrijke thema's en waarden binnen het huidige bedrijf.

De organisatie heeft een winstoogmerk, overigens zonder een dividendhistorie te kennen. De winsten worden dus niet aan derden uitgekeerd, maar worden geïnvesteerd in innovaties die invulling geven aan het streven naar continuïteit.

Verslaglegging
Sinds 2012 rapporteren we volgens de internationale richtlijnen voor MVO-verslaglegging van het Global Reporting Initiative (GRI) in ons Duurzamer Ondernemen verslag. Albron heeft er voor gekozen om te rapporteren volgens de kernachtige (Core)-optie van GRI. Hieronder leest u de verslagen:

Duurzaamheidsverslag
GRI Verslag 2019
Financieel jaarverslag 2019