Bestuur Stichting Albron

Doelstelling stichting Albron
De stichting beoogt de continuïteit van de activiteiten van Albron B.V. en haar dochtermaatschappijen te waarborgen en de stichting heeft de zorg voor het in de stichting aanwezige vermogen in de vorm van deelnemingen, beleggingen, liquide middelen en ander vermogensbestanddelen.

De stichting onderneemt hiertoe de volgende activiteiten:

(a) het deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren van Albron B.V. en haar groepsmaatschappijen;

(b) het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere ondernemingen, het aangaan van samenwerkingsverbanden, fusies en joint ventures en het geheel of gedeeltelijk vervreemden van deelnemingen, telkens voor zover dit het belang als bedoeld in artikel 3.1 dient;

(c) het beheren van en het beleggen in vermogenswaarden,

alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting kan fondsen besteden aan een nader door het bestuur te bepalen maatschappelijke doelstelling die direct of indirect verband houdt met de activiteiten van de door de stichting thans of in het verleden gehouden deelnemingen.

Bestuurders:
S.M. Allegro (Sander), voorzitter/bestuurder B, datum in functie 29-09-2023
G. (Gosse) Boon, bestuurder A, datum in functie 01-12-2016 
C.E. (Caroline) Visser, bestuurder B, datum in functie 15-06-2020 

Lees hier de: statuten

Lees hier het: beleidsplan 2018-2020

Lees hier de: laatste gecontroleerde jaarrekening

Beloningsbeleid: 

Functie Beloning
Voorzitter € 8.500
Bestuurders A € 4.000
Bestuurders B € 8.000

- de bestuurder kunnen onkosten en zakelijke km's (@19ct per km) declareren
- de bestuurders dragen zelf zorg voor facturatie (incl. BTW) en bijbehorende belastingafdrachten

Lopende projecten
Vanaf 2023 zet Stichting Albron zich volledig in voor basisschoolkinderen. Dit doet ze onder andere door samen te werken met LunchMaatjes. LunchMaatjes verzorgt een buffet met gezonde warme en koude producten voor basisschoolkinderen in Utrecht. Alle kinderen hebben keuze uit hetzelfde productaanbod. Van luncharmoede is daardoor geen sprake meer. Albron BV verleent kennis en middelen, waaronder haar keukens in Utrecht, aan LunchMaatjes. Stichting Albron financiert de schoollunches. Ons startpunt dit jaar is het aanpakken van luncharmoede voor het basisschoolkind; tegelijkertijd anticiperen we op de uitdagingen op het gebied van armoede van morgen. 

Adres
Stichting Albron
Rijnzathe 11
3454 PV De Meern

KVK nummer: 41125451