Het nieuwe restaurantconcept sluit nu precies aan bij wie we zijn en wat we doen. Robin Wille - Manager werkbedrijven UW

UW leerwerkbedrijf

Hoe kan het restaurantconcept van leerwerkbedrijf UW beter aansluiten op de hoofdmissie: mensen aan passend werk helpen?

Dagelijks gaan in de regio Utrecht zo’n 800 mensen via de verschillende werkbedrijven van UW aan de slag om werkervaring op te doen. Het oude bedrijfsrestaurant op de hoofdvestiging had die functie niet. Er werd niet efficiënt gewerkt, er was veel verspilling en het aanbod was niet erg gezond. Albron ontwikkelde een nieuw restaurantconcept dat de identiteit van UW versterkt en bijdraagt aan de missie om mensen aan passend werk te helpen: ‘De Keuken van UW’. Leermeesters van Albron helpen deze mensen in de keuken en het restaurant om werkervaring op te doen. Eventueel gecombineerd met een stage op een andere locatie van Albron. Die aanpak vergroot hun kans op een werkplek in de reguliere horeca en catering.   

‘De Keuken van UW’ is een inspirerende leer/werkplek geworden en voorziet tegelijkertijd op een aansprekende manier in de behoefte van een goed bedrijfsrestaurant en flexibel partnership. Het aanbod is vers en gevarieerd en de manier van werken professioneel en vooral heel erg mensgericht. Inmiddels zijn de eerste mensen met een bijstandsuitkering en Sw-indicatie via deze sociale werkvoorziening en een stage bij Albron doorgestroomd naar volwaardige banen buiten de organisatie. Albron en UW verwachten veel mooie resultaten van dit reïntegratierestaurant.     

'Het nieuwe restaurantconcept sluit nu precies aan bij wie we zijn en wat we doen. Het is een omgeving geworden waar onze mensen veel kennis en vaardigheden opdoen: een prachtige springplank. Dit partnership met Albron smaakt dan ook naar meer! We kijken nu al naar bredere vormen van samenwerking.'

Robin Wille - Manager Werkbedrijven UW

Frank

Contact Frank

Neem contact op met Frank, onze expert op het gebied van Gastvrijheid.