We zijn de afgelopen tijd allemaal teruggeworpen op wat er écht toe doet, waardoor we veel meer openstaan voor verandering Mark Hartmans, Commercieel directeur

1,5 meter cateren

Om onze samenleving zo goed mogelijk te beschermen tegen het COVID-19 virus, bewegen we ons tegenwoordig in een 1,5 meter samenleving. Het lijkt erop dat dit voorlopig niet verandert. Sommigen noemen het zelfs ‘het nieuwe normaal’. Thuiswerken blijft misschien wel de norm. Dit heeft grote gevolgen voor plekken en activiteiten waar veel mensen bij elkaar komen, zoals bij onze dienstverlening normaal gesproken het geval is.

Belangrijk voor Albron is dat we de klanten en gasten die we in deze tijd wel mogen ontvangen in de watten leggen. We zien onze gasten minder vaak, dus des te meer reden om hen te verleiden met gevarieerd en aantrekkelijk gepresenteerd eten & drinken.

In het bedrijfsrestaurant blijven we nadrukkelijk aandacht hebben voor hygiëne en gezondheid. We volgen hierin strikt het brancheprotocol. Gebaseerd hierop hebben we maatregelen doorgevoerd op het gebied van gastenaantallen, routing, communicatie, assortiment, presentatie en naleving.

Blik op de toekomst

Maar hoe ziet de cateringdienstverlening eruit op lange termijn? We zien een aantal trends en ontwikkelingen die onze dienstverlening beïnvloeden. We werken aan nieuwe oplossingen en organiseren ons zodanig dat we, zodra het weer kan, eten & drinken op maat voor onze opdrachtgevers en gasten kunnen aanbieden.

Meer weten over een 1,5 meter cateringoplossing voor jouw bedrijfsrestaurant? Neem contact op met onze expert Mark.