Krachten bundelen voor gezonde voeding voor alle kinderen

In de strijd voor een structurele aanpak van toegang tot gezonde voeding voor alle kinderen in Nederland, organiseerde Number 5 Foundation in samenwerking met AFAS Foundation en Stichting Albron op maandag 18 december 2023 een landelijk evenement. 

Nr5-5.jpg

Cruciale stappen
Armoede wordt steeds zichtbaarder, vooral op scholen, waar 1 op de 4 kinderen zonder (voedzame) maaltijd in de klas zit. Talloze gezinnen zijn structureel afhankelijk van voedselhulp, maar vinden niet altijd de juiste ondersteuning. De overheid erkent dit probleem en stelt geld beschikbaar via het Programma Schoolmaaltijden, gericht op de kinderen die dit het hardst nodig hebben.

Er zijn al veel initiatieven gaande om kinderarmoede aan te pakken, maar steeds luider klinkt de roep om samenwerking om de impact te vergroten. Initiatieven versnipperen, en het is tijd om alle betrokkenen, van gezinnen en onderwijs tot overheid, wetenschap, bedrijven en andere spelers, samen te brengen. Op het landelijk evenement is gezocht naar randvoorwaarden voor een gezamenlijke aanpak en zijn vervolgstappen op dit urgente thema besproken. 

Een concrete oplossing
In deze gezamenlijke inspanning wordt Number 5 Foundation ondersteund door Stichting Albron, die helpt met het vormen van een landelijk model, en Albron BV, die in het hier en nu al bezig is met een oplossing. Door de samenwerking van Albron met LunchMaatjes, een initiatief dat gratis, gezonde en gelijkwaardige maaltijden verzorgt voor kinderen in Utrecht, is al een grote stap gemaakt met het aanpakken van luncharmoede in Utrecht. Een goed voorbeeld van concrete actie!

Als bedrijf, school of ouder geïnteresseerd in LunchMaatjes? Bekijk wat je kan doen op de vernieuwde website van LunchMaatjes

Meer nieuwsberichten