Op weg naar het vitaalste ziekenhuis van Nederland

Voor 2023 hebben het IJsselland Ziekenhuis en Albron een goed voornemen: gezamenlijk navigeren naar het vitaalste ziekenhuis van Nederland. Deze stevige ambitie komt voort uit de overtuiging dat er in gezonde voeding veel gezondheidswinst schuilt voor patiënten, bezoekers en medewerkers. De twee partijen hebben een breed programma opgetuigd om de ambitie waar te maken. 

In 2023 werken het IJsselland Ziekenhuis en Albron tien jaar samen. In die tijd is er veel veranderd in het zorglandschap: de zorgvraag is enorm toegenomen, net als de werkdruk door het tekort aan personeel. Deze ontwikkeling maakt dat het IJsselland Ziekenhuis en Albron hun bestaande ambitie verder aanscherpen en het vitaalste ziekenhuis van Nederland willen worden. Het IJsselland Ziekenhuis wil een plek zijn waar patiënten zich bewust zijn van een gezonde leefstijl en hierdoor beter herstellen, waar bezoekers verleid worden tot gezondere keuzes en waar medewerkers met nog meer energie en plezier hun werk doen. 

Groots en klein 
In het assortiment en de concepten voor patiënten, bezoekers en medewerkers heeft Albron de afgelopen twee jaar al belangrijke stappen gezet, als onderdeel van het project Goede Zorg Proef Je. Daarin loopt het IJsselland Ziekenhuis sinds 2021 voorop. De komende tijd gaan Het IJsselland Ziekenhuis en Albron het brede programma voor patiënten, bezoekers en medewerkers verder verrijken met concrete activiteiten. Hans Bouts, Facilitair manager IJsselland ziekenhuis: “We denken groots, maar starten klein. Zo houden we het behapbaar. Onze bevindingen en uitdagingen delen we graag, zodat we andere organisaties inspireren. “

Voorkomen is beter dan genezen
Albert van Wijk, voorzitter Raad van Bestuur IJsselland ziekenhuis: “Preventie in de regio is één van de pijlers binnen onze meerjarenstrategie. We willen nadrukkelijk verder kijken dan de eigen organisatie. Voorkomen blijft tenslotte beter dan genezen. We willen er echt voor iedereen zijn.”  
Elma Brandsma, senior conceptmanager zorg Albron: “We gaan gezond eten en drinken een prominente plek geven in alle activiteiten rondom patiënten, bezoekers en medewerkers. Binnen én buiten het ziekenhuis. Wat ons betreft wordt goede voeding onderwerp van gesprek aan het bed en in het ziekenhuisrestaurant, maar ook in de behandelkamer van de huisarts en thuis.” 

Vitaliteitsprogramma: Fit@Work 
Eten en drinken krijgt bovendien een belangrijke rol in het bestaande vitaliteitsprogramma voor medewerkers van het IJsselland Ziekenhuis: Fit@work. Tessa Kouwenhoven, bedrijfsarts en  strategisch adviseur van Fit@work: “Al onze medewerkers konden deelnemen aan een gezondheidscheck, waarbij men individueel advies kreeg aan de hand van gemeten glucose, cholesterol, bloeddruk, werkvermogen en leefstijl. De resultaten op groepsniveau geven richting aan onze interventies de komende jaren.” Elma Brandsma: “Over het programma  Fit@Work was ik meteen enthousiast. Met Albron gaan we ervoor zorgen dat we dit programma uitbreiden met een pijler die om gezonde voeding draait. Wat we voor IJsselland doen, past ook heel goed in de strategie van Albron: via eten en drinken maatschappelijke impact maken. Want iedereen heeft recht op gezond, duurzaam, lekker en betaalbaar eten en drinken.”

Meer nieuwsberichten