Eerste jaar van samenwerking Albron en Facilicom succesvol

2017 was het eerste volle jaar van de samenwerking tussen Albron en Facilicom. Dat jaar bleek succesvol. De omzet groeide van 277 naar 285 miljoen euro. En de winst steeg van 13,5 miljoen euro in 2016 naar 14 miljoen euro in 2017. Directeur Teun Verheij: 'We mogen trots zijn op de harmonieuze samenvoeging. We hadden een hoger resultaat verwacht. Maar de winstontwikkeling is zeer positief.'

Het grootste deel van de winst van Albron werd behaald in de sectoren bedrijfsleven en overheid; de personeelsrestaurants. Dit is een traditionele dienst van Albron. Echter, het aandeel bedrijfscatering daalde ten opzichte van de segmenten horeca en hospitality. Dat strookt met de focus die Albron het afgelopen jaar legde op deze marktsegmenten. Het wordt de komende jaren de uitdaging op die nieuwe gebieden te blijven groeien en vernieuwen.

Horeca en hospitality
Consumenten zijn meer gaan besteden in de horeca. Zo zag Albron in 2017 de omzet bij de outlets van Center Parcs groeien. Ook is een aantal nieuwe locaties geopend, zoals bij het racecircuit TT Assen. Verder heeft Albron het afgelopen jaar de voorbereidingen getroffen om ook zelf horecagelegenheden te openen op zogenaamde ‘high-traffic’ locaties. Dit zijn locaties waar veel mensen komen.

Gastvrijheid in de zorg
Naast horeca en hospitality vormde de zorgsector een belangrijk aandachtsgebied voor Albron. Albron introduceerde het concept A la carte, waarin de eigen regie van de patiënt centraal staat, bij het Zaans Medisch Centrum. Met A la carte kunnen patiënten zelf hun maaltijd samenstellen en de portionering bepalen. Dit concept heeft ertoe geleid dat de patiënttevredenheid in het ziekenhuis is toegenomen en minder eten hoeft te worden bereid en weggegooid. Binnen Facilicom Group heeft Albron de taskforce zorg onder zijn hoede. Het afgelopen jaar zijn rondetafelgesprekken gehouden met zorgbestuurders over zaken die zij belangrijk vinden. Met deze informatie gaat Albron zijn dienstverlening actualiseren.

Innovatie
Verder investeerde Albron in innovatie. In 2017 is een onderzoek gestart in samenwerking met de Wageningen Universiteit naar het DNA-profiel van consumenten en hun voedingsbehoefte. In 2018 worden de eerste pilots gestart. Ook experimenteert Albron met nano-coating. Met deze coating kan keukenapparatuur eenvoudiger schoner gehouden worden waardoor de hygiëne in de horeca verbetert.

Duurzaamheid
De consument vindt het in toenemende mate belangrijk te weten waar zijn voedsel vandaan komt en of het gezond en duurzaam is. Albron heeft een systeem ontwikkeld waarin het bedrijf productspecifieke kenmerken verzamelt, waarvan de data worden gebruikt voor het ontwikkelen van gezonde en duurzame gerechten. Het systeem geeft opdrachtgevers tevens inzicht in de reductie van zout, suiker en verzadigde vetten. Inmiddels is Albron ook gestart met het verzamelen van informatie over de CO2-footprint van zijn assortiment. Deze data worden vervolgens gekoppeld aan dit systeem. Producttransparantie over CO2 is noodzakelijk, omdat de reductie van de CO2-footprint een groot maatschappelijk vraagstuk is waar Albron al een aantal jaar actief beleid op voert. Daarnaast heeft Facilicom Group een ambitieuze doelstelling op dit vlak geformuleerd.

Verwachtingen voor 2018
Een groot organisatorisch thema in 2017 was de transitie van Prorest naar Albron. Concreet betekende dit dat 160 locaties moesten worden omgevormd tot Albron-locaties. Ook voor het komende jaar blijft dit een belangrijk thema, samen met innovatie en duurzaamheid. Voor 2018 verwacht Albron de winstcijfers te kunnen continueren.

Voor het gehele jaarverslag verwijzen wij graag naar de website.