Medezeggenschap

Een OR die voor je klaar staat
Een Ondernemingsraad (OR) behartigt altijd de belangen van groepen medewerkers. Ook binnen Albron is dit het geval. Albron heeft een gemeenschappelijke Ondernemingsraad en is samengesteld met kiesgroepen vanuit de Operatie NL, het hoofdkantoor en de parken van Albron Center Parcs Nederland waar Albron de Horeca en Retail verzorgt. Samen noemen we dit de ‘OR Albron’. 

Voor welk soort zaken ben je bij de OR aan het goede adres? Dat ben je als je bijvoorbeeld het vermoeden hebt dat je cao niet goed gevolgd wordt. Of als er naar jouw idee iets niet in orde is met de arbeidsomstandigheden op je werkplek.

Medewerkers van Albron Nederland vinden informatie over de OR op hun intranet; 'Mijn Albron'. Albron medewerkers van Center Parcs kunnen terecht op hun intranet; 'Placemat'.

MZ Jaarverslag
Ieder jaar brengt de MZ een jaarverslag uit. Hierin kun je lezen welke activiteiten de Medezeggenschapsraad in dat jaar heeft ontplooid en welke resultaten er zijn behaald.