De samenwerking met Albron klopte eigenlijk al heel snel. Samen toetsen we elke keuze aan circulariteit Rogier Joosten - Integraal Projectleider Paviljoen bij Strukton en Ballast Nedam

The Green House

Het stationsgebied van Utrecht is volop in ontwikkeling. De Jaarbeurs, het Beatrixtheater en het hoofdkantoor van de Rabobank zijn al tijden belangrijke trekpleisters aan deze kant van het spoor. De alom geprezen nieuwe entree van het stationsgebouw, de megabioscoop, de vele nieuwbouwwoningen in de buurt en de sterk opgeleefde oude wijken zorgen voor nog veel meer reuring. In 2018 is daar rijkskantoor De Knoop bijgekomen, een modern rijkskantoor voor verschillende rijksdiensten. Gemeente en NS doen er intussen alles aan om het gebied goed te ontsluiten. Maar het moet bovenal ook aantrekkelijk worden om hier te verblijven. Samenwerkingspartners Strukton, Ballast Nedam en Facilicom wonnen de tender voor de herontwikkeling van rijkskantoor De Knoop (een PPS-project), waarbij ook het tijdelijke horecapaviljoen in het stationsgebied werd ingevuld.

De gemeente Utrecht kiest voor een gefaseerde ontwikkeling van het gebied. Ook op het terrein tussen het hoofdkantoor van de Rabobank en rijkskantoor De Knoop zal een groot woongebouw of kantoor komen, maar wel pas over een aantal jaar. De stad en het Rijk wilde het terrein al wel zo snel mogelijk een tijdelijke invulling geven om het gebied levendig te maken. In het bestemmingsplan was al horeca opgenomen. Daarnaast wilde ze graag dat er iets werd gedaan met haar ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. Strukton, Ballast Nedam en Facilicom hebben Albron gevraagd om hiervoor een op circulaire filosofie gebaseerd horeca-concept te ontwikkelen en te exploiteren gedurende 15 jaar. Het betreft geen traditioneel huurcontract, maar een samenwerkingscontract waarin bijvoorbeeld ook is vastgelegd dat de omgeving gezamenlijk gemanaged wordt. Een traditioneel huurcontract creëert geen samenwerking. Als je echt circulair wilt werken dan moet dat met elkaar, door de hele keten. Die samenwerking begon al in de bouw, sterker nog, al in de ontwerpfase. Dat kan alleen als je integraal kijkt naar alles wat er bij zo’n pand komt kijken. 

Levendige invulling
The Green House is een volledig circulair en zeer duurzaam paviljoen met horeca- en vergaderfuncties. Het paviljoen zal de komende jaren op levendige wijze invulling geven aan de plek op de hoek van de Croeselaan en de Rabostraat in Utrecht. Vanwege het tijdelijke karakter is het paviljoen volledig demontabel en wordt na 15 jaar elders, in dezelfde of een andere vorm, weer opgebouwd, vanwege het modulaire ontwerp. Zelfs de fundering is demontabel. Verder wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van hergebruikte materialen. Zo komt de glazen gevelbekleding van de voormalige naastgelegen Knoopkazerne terug.. Een ander belangrijk kenmerk van het paviljoen is dat zo veel mogelijk producten geleased worden of geleverd worden naar gebruik en daarmee in bezit blijven van de leverancier, met een volledig circulair businessmodel als resultaat. De te maken (ontwerp) keuzes werden steeds getoetst op de mate van circulariteit, met de building circularity index als meetlat.


Pay-per-use
De circulariteit van The Green House valt of staat daarnaast met de innovativiteit en flexibiliteit van de leveranciers en de mate waarin zij daarin meedenken. Dat wordt onder andere gedaan door geen producten meer van hen af te nemen, maar door over te stappen op pay-per-use. Daarnaast is de ambitie voor een keuken zonder stekkers, om op die manier een keuken te realiseren die door de jaren heen steeds minder energie verbruikt. Ook in de bereiding van eten en drinken vind je dit streven terug; lokaal verworven ingrediënten spelen een belangrijke rol hierin.

Ook voor het productgebruik tijdens de exploitatie wordt gestuurd op circulariteit. Belangrijke eyecatcher hierin is een inpandige en voor publiek toegankelijke kas voor professionele voedselproductie. In deze ‘urban farm’ worden groenten en kruiden verbouwd die worden verwerkt in de maaltijden die restaurant The Green House serveert.

Circulair restaurant en buurthuis 
Albron ontwikkelde het circulaire horecaconcept The Green House. Het concept omvat verschillende functies. Het restaurant op de begane grond biedt de hele dag (ontbijt, lunch, borrel en diner) plaats aan circa 175 gasten. Op de eerste etage bevinden zich een viertal (flexibele) zalen, die afzonderlijk plaats kunnen bieden aan 25 gasten of 2 x 50 gasten, dus in totaal 100 gasten. De ruimtes zijn geschikt voor vergaderingen, bijeenkomsten en manifestaties. Onlosmakelijk verbonden aan The Green House is The Urban Farm op de eerste etage. Hier verbouwen we groenten en fruit voor eigen gebruik. Er kunnen ook kleinschalige bijeenkomsten plaatsvinden.

De uitgangspunten van The Green House
- Alle ingrediënten vertellen een verhaal en zetten aan tot delen
- Onze activiteiten krijgen vorm vanuit de principes re-duce, re-use, re-cycle & re-connect
- Wat we doen en hoe we het doen mag én moet letterlijk gezien worden
- De lat ligt hoog: 100% smaak, creativiteit & fun
- Onze mensen zijn makers van herinneringen, want de output van de één is energie voor de ander

De sfeer is informeel en wordt gekenmerkt door transparantie. De open keuken is een zichtbaar circulair statement. Het terugdringen van afval, energie en watergebruik zijn hier aanvoerders. De ambitie is de realisatie van een ‘stekkerloze keuken’; zo min mogelijk gebruik van stroom. We bereiden eten vanuit de filosofie van Dutch Cuisine. Altijd in het seizoen, geen kunstmatige toevoegingen, minder vlees, zo min mogelijk afval & verspilling en waar mogelijk dichtbij. Gasten kunnen naast smaakvoorkeur en prijs ook kiezen aan de hand van circulaire criteria (CO2, vitaliteit en lokaliteit), die bij elk gerecht vermeld staan. Het The Green House Team brengt iedere dag weer onze gemeenschappelijke ideeën en uitganspunten tot leven. Een veelkleurig team, want wij committeren ons structureel aan het inrichten van een kansrijke werkplek. Een belangrijk deel van het team is permanent gereserveerd voor de inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

De ambitie
Met The Green House wil Albron circulariteit mainstream maken. Geen niche of alternatieve sfeer maar ook geen overdreven luxe. Toegankelijkheid staat voorop. Voor het bedrijfsleven fungeert The Green House als een clubhuis, een soort business club waar je als bedrijf graag lid van wilt zijn terwijl het voor inwoners van Utrecht, buurtbewoners en passanten een fantastische plek is om elkaar te ontmoeten en terloops geëngageerd te raken. The Green House is ook een podium voor de voorlopers van het circulaire denken die een publiek zoeken waarmee ze hun ideeën kunnen delen of waar ideeën tot leven komen. The Green House is een broedplaats voor circulariteit. Een theater van verbinding dat dagelijks bruist van activiteit en ‘the place to be' is. Eten, drinken en gastvrijheid levert steeds weer de ultieme ontsteking om mensen bewust te maken en in beweging te krijgen. In maart 2018 zijn de deuren van The Green House geopend. Na 15 jaar wordt het pand volledig gedemonteerd en elders weer opgebouwd.

Bekijk onze documentaire
De weg naar de realisatie van The Green House hebben we vastgelegd in een documentaireserie. Bekijk via onderstaande links alle zes de afleveringen:
Aflevering 1
Aflevering 2
Aflevering 3
Aflevering 4
Aflevering 5
Aflevering 6

Voor meer informatie over de bouw:
Strukton Worksphere: Circulair Paviljoen ‘The Green House’ Utrecht
Ballast Nedam: Circulair Paviljoen ‘The Green House’ Utrecht

 

'We hebben geen traditioneel huurcontract afgesloten met Albron, maar een samenwerkingscontract waarin bijvoorbeeld ook is vastgelegd dat we samen de omgeving gaan managen. Een traditioneel huurcontract creëert geen samenwerking, maar is een demarcatie van wie waar verantwoordelijk voor is. Maar als je echt circulair wilt werken dan moet dat met elkaar, door de hele keten. Die samenwerking begint al in de bouw, sterker nog, al in de ontwerpfase. Circulair ondernemen kan alleen als je integraal kijkt naar alles wat er bij zo’n pand komt kijken. De samenwerking met Albron klopte eigenlijk al heel snel. Het is samen toewerken naar het doel dat we willen bereiken. Elke keuze wordt getoetst aan circulariteit.'

Green House 1
Green House 2
Green House 3
Green House 4
Green House 5
Green House 6
Green House 7
Green House 8
Mark

Contact Mark

Neem contact op met Mark, onze expert op het gebied van Gastvrijheid.