“We zagen dat Distrivers en Albron op elkaar ingespeeld waren en de benodigde ervaring hadden.” Marieke van Maanen, programmamanager van Zorg op het Bord

Amsterdam UMC – AMC

Sinds mei 2017 is het directoraat Services van Amsterdam UMC,locatie AMC, in samenwerking met een internist-endocrinoloog en een multidisciplinair kernteam (met o.a. diëtisten, artsen, PHD-studenten, artsen in opleiding, de cliëntenraad en communicatie) gestart met het ontwikkelen van een nieuwe visie op patiëntenvoeding. De aanleiding hiervoor is dat in de medische wereld de overtuiging groeit dat voeding wezenlijk bijdraagt aan de behandeling, het herstel en het welbevinden van de patiënt. Ondervoeding daarentegen heeft aantoonbaar ernstige nadelige invloed op deze aspecten van de gezondheidstoestand van de patiënt. Behandeling van ondervoeding is daarnaast kosteneffectief. Een betere voedingsstaat leidt tot een kortere ligduur, beter herstel, minder medicijngebruik en een betere conditie om bijvoorbeeld therapieën en interventies te ondergaan (zoals operaties en chemotherapie). Het belang om ondervoeding goed te behandelen is dus groot. Het belang van voeding bij gezondheid en ziekte is een thema dat ook maatschappelijk leeft. In mei 2018 is daarom bij het AMC het meerjarige patiëntenvoedingsprogramma Zorg op het Bord gelanceerd (www.zorgophetbord.nl).
 
Invullen expertrol
Eind 2018 is de markt gevraagd om als expert invulling te geven aan de wensen van het AMC. Albron en leverancier van eten en drinken aan zorginstellingen Distrivers hebben de samenwerking gezocht en een plan gepresenteerd.
In 2019 zijn wij samen met vele professionals van het AMC aan de slag gegaan om het voedingsconcept te concretiseren, de implementatie voor te bereiden, voedingsassistenten op te leiden en de opstart in november 2019 te begeleiden.

Onze aanpak
Een nieuw concept tot leven laten komen doen we met veel partijen. We praten met patiënten, artsen en verpleegkundigen en betrekken de zorgprofessionals bij de uitwerking van de plannen.
In een projectorganisatie is de logistiek, het assortiment, het voedingsautomatseringsprogramma, personeelsroosters, het opleidingsprogramma, de communicatiemiddelen, de apparatuur en het vastleggen van protocollen uitgewerkt.

Bij de introductie van een nieuw voedingsconcept verandert er veel in een organisatie en moet de voedingsassistent getraind worden in de nieuwe werkwijze. Een praktijkopleiding en training over samenwerken is uitgewerkt en door ons gedoceerd aan 125 voedingsassistenten en hun leidinggevenden. Tijdens de opstart in november 2019 hebben we met een groot team van Albron, Distrivers en de AMC-leidinggevenden de operatie in alle afdelingskeukens begeleid.

Het resultaat: een voedingsconcept op maat voor het AMC
Een persoonlijke aanpak waarin lekker eten & drinken én het inspelen op de individuele behoefte van de patiënt centraal staat. Waarbij de patiënt zelf regie heeft over het samenstellen van de maaltijd. Dagelijks zijn er zes eetmomenten. Naast het basisassortiment worden allerlei dagspecialiteiten aangeboden zoals een smoothie, een lunchgerecht, een hartige middagsnack en een zelfbereid dessert, allen eiwitrijk. Een groot succes is de yoghurtbar die tijdens alle eetmomenten beschikbaar is. De voedingsassistent bereid en/of assembleert de tussendoortjes en lunchgerechten in afdelingskeukens en per etage worden de warme maaltijden geportioneerd.

Hoe nu verder?
De implementatie van een nieuw voedingsconcept heeft tijd nodig. Het monitoren van de werkwijze, het coachen van de voedingsassistenten, de beoordeling van het assortiment, het beheersen van de derving zijn aandachtspunten die voorlopig volop aandacht nodig hebben. Het kernteam is voorlopig nog actief om het voedingsconcept te optimaliseren. Ook gaan we alweer doorontwikkelen want in het AMC worden de verpleegafdelingen verbouwd. De eerste nieuwbouw wordt opgeleverd met een zogenaamde ‘compactkeuken’ waar we ook de mogelijkheid krijgen om kleine bereidingen uit te voeren. Ook wordt door Amsterdam UMC hard gewerkt aan een onderzoeksvoorstel om het effect van eten en drinken op het herstel te meten zowel tijdens het verblijf als na opname. Mooi om ook daar een bijdrage aan te mogen leveren.

Wil je meer weten over hoe je eten & drinken voor patiënten op een goede manier ontwikkelt, organiseert  en implementeert? Neem dan contact met me op, ik drink graag samen een gezonde smoothie met je.

 

Marieke van Maanen, programmamanager van Zorg op het Bord: “Doorslaggevend was het uitgewerkte concept en de proeverij. De smaak van de maaltijden is natuurlijk heel belangrijk en ook de presentatie zag er goed uit. Daarnaast zagen we dat Distrivers en Albron op elkaar ingespeeld waren en de benodigde ervaring hadden.”

Ruud

Contact Ruud

Neem contact op met Ruud, onze expert op het gebied van Personalised food.